หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ผู้บริหาร/ทีมงาน
งานบริการ
บรรยากาศ
ผลงาน
ติดต่อเรา
ลิงค์ที่น่าสนใจ
ร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติเว็บไซต์
วันที่เปิดเว็บไซต์ 14/02/2015
อัพเดทล่าสุด 13/02/2021
ผู้ชมทั้งหมด 11,462
Pageview 14
งานบริการ

ข้อมูลบริการ:

   การสอบบัญชี (External Audit)
ตรวจสอบงบการเงินประจำปีสอบทานงบการเงินระหว่างกาลตรวจสอบกรณีพิเศษ

 
  ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ตรวจสอบภายใ
นและรับรองเงินงวดจากผู้ที่ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน

 
  วางรูประบบบัญชี และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี

 
  ปรึกษา และวางแผนทางด้านภาษีอากร

 
  จัดทำบัญชี

 
  บริการอื่นๆ     

 
  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท


© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.